ئاساسلىق باشقۇرغۇچى:شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايەتلىك مەمۇرى مەھكىمە كونكىرىت باشقۇرغۇچى:شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايەتلىك مەمۇرى مەھكىمە ئىشخانىسى

تېخنىكا يىتەكچىسى:شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايەتلىك ئېلىكتىرونلۇق مەمۇرىيەت باشقۇرۇش ئىشخانىسى

ئەنگە ئالدۇرغان نۇمۇرى:ش ICP ئەنگە ئېلىش 05001908 ئالاقىلىشىش تېلىفۇنى:0997-2132465